I. O NÁS

Provozovatelem prodejního portálu www.diskonttravel.cz je cestovní agentura BESKYD-EURO, s.r.o.

Jsme společnost, která v oblasti přímého prodeje zájezdů působí již od roku 2003. Spolupracujeme s ověřenými, seriózními cestovními kancelářemi z Česka, Polska a Německa . Specializujeme se na zájezdy s leteckou dopravou na charterových
i linkových letech. Cestovní kanceláře, jejichž produkty nabízíme, pečlivě kontrolujeme: pojištění, hospodaření a celkovou kondici včetně situace na trhu. Na druhé straně jsme našimi partnery kontrolováni a také permanentně monitorováni tak,
že výsledkem je bezpečí a spokojenost zákazníka. Cestovaní je nejen naším podnikaním, ale také koníčkem, tudíž jsme schopni poradit s výběrem zájezdu k vaší plné spokojenosti. Budeme rádi, když i vy využijete našich služeb.V roce 2015 jsme se stali partnerem největší východoevropské cestovní kanceláře ITAKA a zastupujeme ji na českém trhu.

II. GARACNE CENY A SLEV

BESKYD - EURO, s.r.o. NABÍZÍ ZÁJEZDY ZA STEJNOU CENU JAKO POŘÁDAJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE,
A TO VČETNĚ VEŠKERÝCH SLEV, VĚRNOSTNÍCH BONUSŮ, AKČNÍCH VÝHOD A PODOBNĚ.

III. OBJEDNÁVKA A POSTUP PŘI REZERVACI

Po obdržení nezávazné objednávky ověříme, zda je vámi vybraný zájezd volný. Pokud ano, vytvoříme u pořádající
CK nezávaznou rezervaci. Nezávazná rezervace bývá zpravidla několik dní. U zájezdů first minute a u zájezdů last minute několik hodin. Po vytvoření rezervace vás kontaktuje náš pracovník, který vám sdělí veškeré informace a konečnou cenu zájezdu. Zašle vám vyplněnou cestovní smlouvu a domluví se s vámi na způsobu platby. Vy smlouvu zkontrolujete
a podepsanou odešlete e-mailem do CA spolu s dokladem o uhrazení zájezdu. Po obdržení podepsané cestovní smlouvy
a dokladu o provedení platby, zašleme cestovní smlouvu k potvrzení pořádající CK. Smlouva se stává závaznou v okamžiku jejího potvrzení ze strany pořádající CK. Pokud ve zcela vyjímečném případě CK smlouvu nepotvrdí, vrátí CA zákazníkovi neprodleně všechny jeho uhrazené platby. Zákazník však nemá nárok na náhradu škody.

CA nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané cestovní smlouvy, nebo za následky vzniklé vyplněním chybných údajů v cestovní smlouvě.

IV. PLATBA ZA ZÁJEZD

Závazná cena je vždy uvedená v cestovní smlouvě.
Informace o způsobu platby, termínech splatnosti a čísle konta, na které se má zájezd zaplatit, jsou uvedeny v cestovní smlouvě. Platí, že u zájezdů objednávaných jako first minute platí zákazník zálohu ve výši 10 až 50% podle toho kdo je pořadatel daného zájezdu a doplatek je nejpozději 30 dní
před odjezdem. U zájezdů objednávaných méně než 30 dní před odjezdem (např. last minute) platí zákazník celkovou cenu jednorázově v den podpisu smlouvy. Platby lze provést bankovním převodem nebo složením hotovosti v bance. Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání dané částky na daný účet.

V. CESTOVNÍ DOKLADY

Po uhrazení zájezdu zpravidla týden před odletem obdrží zákazník e-mailem nebo poštou pokyny ke své dovolené, u last minute kde je odlet méně než týden, je zpravidla obrdrží ještě v den uzavření a zaplacení smlouvy nebo druhý den.
Zasílání cestovních pokynů a dokladů záleží na podmínkách konkrétní CK, o kterých je zákazník předem informován.
Trend většiny CK je zasílání kompletního odbavení e-mailem. Letenky již většina CK nevystavuje a letá se v řežimu Ticketless, což znamená že jste odbaveni na základě cestovního dokladu. Všechny tyto informace obdržíte v pokynech, které vám budou zaslány.

VI. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

U nás máte výhodu nulových storno poplatků až do doby odeslání cestovní smlouvy pořadající CK. Po potvrzení smlouvy jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek pořádající CK.

VII. REKLAMACE

CA dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK. V případě, že jste nebyl s nějakou službou ve vámi vybraném zájezdu spokojen a chcete podat reklamaci, poradíme vám, jak postupovat a jak reklamaci napsat. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1měsíce od skončení zájezdu.
V případě, že se zájezd neuskutečnil, počítá se ode dne, kdy měl být zájezd ukončen dle cestovní smlouvy.

VIII.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje návštěvníků serveru diskonttravel.cz a ostatních klientů CA jsou chráněny v souladu s platnými zákony
České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Po klientech požadujeme jen údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky.

Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním
a uchováváním svých osobních údajů provozovatelem serveru a CA. Poskytnuté údaje slouží pouze pro potřeby CA.